top of page

FEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA

Updated: Apr 24, 2023

NEMZETI ÜNNEPEK * EGYHÁZI ÜNNEPEK * JELES NAPOK * KIEMELT MAGYAR NAPOK * VILÁGNAPOK, NEMZETKÖZI NAPOK * ESEMÉNYEK * MOZGÓ ÜNNEPEKFEBRUÁR – BÖJTELŐ HAVA – TÉLUTÓ – JÉGBONTÓ HAVA


A hónap latin neve, Februarius a klasszikus szerzők szerint a szabin februm, „tisztulás” szóból ered. Való igaz, a február már az antik Rómában is a decemberi, januári vígságra következő testi-lelki purgálás idejének számított. Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten anyjának, Junónak egyik mellékneve. Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február Mars havának, márciusnak.

[…]

Keresztény időkben a február a böjt első hava lett, mivel a nagyböjt kezdete rendszerint ebbe a hónapba esik. Erre utal a hónap régi magyar neve: Böjtelő hava. Nevezték Halak havának is, mivel február 21-e és március 20-a között a Nap a Halak jegyében jár.

[…]

Februárt esőszínű ruhába öltözött, repülő alakként ábrázolták, jobbjában a Halak jelével. A mezei tennivalók alapján gyümölcsfáit, szőlőtőkéit metsző meglett férfiú jelképezte. De megjeleníthette ráncos képű aggastyán is, amint bőrruhába burkolózva tűz mellett fagyoskodik. Az istenek közül Venus és Cupido személyesítették meg, amint orkánszerű szélben, lobogó lepleiken „vitorláznak”. Ennek asztrológiai oka van: a Vénusz bolygó a Halak jegyében/havában van „erőben”.

***

Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek (részlet)

A futó évek margójára – A kapus-Istentől az aranykor Istenéig – A tisztulás hónapja

A február valamikor az év utolsó hónapja volt, s ezért ragasztották hozzá a szökőnapokat. Az év utolsó hónapjában pedig illett az embereknek maguknak is megtisztulniok, másrészt az elhunytak tisztulását is elősegíteniök. Ezért a hónap második felét az ilyen tisztulási ünnepek jellemezték. Innen származik a „február” név is. Bármennyire közelfekvő lenne is a láz latin nevével, a „febris”-szel kapcsolatba hozni ezt a rendszerint egészségtelen, nedves hónapot, a szó mégsem innen, hanem a „fibrá”-ból (a németben ugyanez a különbség megvan a lázat jelentő Fieber és a bőrhulladékot jelentő Fiber között), a bőrrostok nevéből ered. Mégpedig egy igen furcsa latin népszokás kapcsán, amely a tisztulással, főként az asszonynép megtisztításával függ össze.

***

Tőkés István: Hétköznapok – ünnepnapok (részlet)

Az egyházi év és az ünnepek – Február

Az egyházi kalendárium szerint a februárban kezdődő vasárnapok már a húsvétra néznek, tehát nem visszafele a karácsonyra, hanem előre a húsvétra. Vége a karácsonyi ünnepkörnek. Ez a hónap egyházilag a Böjtelő hava, illetve – Bod Péternél – a böjt előhava.

Az epifánia időszak (január hatodikával kezdődően) első vasárnapja az úgynevezett Septuagesima (septem = 7), mivel ez a húsvét előtti hetvenedik nap. Ezt követi a Sexagesima (60.). A következő lenne (a latin nyelvhez igazodva) a Quinquagesima (50.), de ezt már általában (pl. a német evangélikus naptárban) Estomihi vasárnapnak hívják. A név a 71. zsoltár 3. verséhez kapcsolódik: „Esto mihi in Deum protectorem…”, azaz „Légy sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen, s rendelkezzél megtartásom felől”.

A februári időt azért hívják Februárnak (Halak hava), mivel a fabruare latin szó „annyit tészen, mint megszentelni, megtisztítani… Ez volt szentelve (a pogányoknál) Februárnak, a tisztaság istenasszonyának, akit tisztelnek a gyermekszülő asszonyok, hogy őket természeti tisztátalanságokból megszabadítaná.”február – Vízkereszttől hamvazószerdáig

--- FARSANG


február 1.

--- SZENT BRIGITTA

--- A KÖZTÁRSASÁG NAPJA

------- 1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket az országgyűlés. Ennek emlékére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a köztársaság emléknapjává nyilvánította.

--- A TISZA ÉLŐVILÁGÁNAK EMLÉKNAPJA

--- A CIVILEK NAPJA MAGYARORSZÁGON

--- SZÉCHENYI ISTVÁN „KÖZLEKEDÉSRÜL” CÍMŰ MUNKÁJÁNAK (1848) BEMUTATÁSA AZ ORSZÁGGYŰLÉSEN

--- A HANSÁG-CSATORNA ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1894

--- AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATÁNAK MEGJELENÉSE – 1874

--- ÁRKAY ALADÁR SZÜLETÉSNAPJA – 1868

--- HAJÓS ALFRÉD SZÜLETÉSNAPJA – 1878

--- NATIONAL FREEDOM DAY (USA)


február 2.

--- URUNK BEMUTATÁSA – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY

--- A SZERZETESEK VILÁGNAPJA

--- A VIZES ÉLŐHELYEK NAPJA

--- PASZLAVSZKY JÓSZEF SZÜLETÉSNAPJA – 1846

--- LÁNCZOS KORNÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1893

--- GROUNDHOG DAY (USA)


február 3.

--- SZENT BALÁZS

--- REJTVÉNYFEJTŐK NAPJA

--- CSÓKÁS FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1824

--- FOERK ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1868

--- GALAMB JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1881

--- KITAIBEL PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1757

--- NATIONAL WEAR RED DAY - HEART DISEASE AWARENESS DAY (USA)


február 4.

--- SZENT VERONIKA

--- RÁKELLENES VILÁGNAP

--- KATONAI TÉRKÉPÉSZET NAPJA

--- A MAGYAR TECHNIKAI EGYESÜLET MEGALAKULÁSA – 1866

--- ÉHIK GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1891

--- PETSCHACHER GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1844


február – Farsang három utolsó vasárnapja

--- BÖJTELŐ


február

--- HÚSHAGYÓ KEDD – A FARSANGI IDŐ ZÁRÓ NAPJA

--- HAMVAZÓSZERDA – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE

--- KÖVÉRCSÜTÖRTÖK


február – Hamvazószerdától húsvétig

--- NAGYBÖJT


február 5.

--- SZENT ÁGOTA

--- SZATALA ÖDÖN SZÜLETÉSNAPJA – 1889

--- ANDRÁSSY GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1797


február 6.

--- SZENT DOROTTYA

--- MIKI SZENT PÁL ÉS VÉRTANÚTÁRSAI

--- A MAGYAR RÁDIÓTECHNIKAI FEGYVERNEM NAPJA

--- BAY ZOLTÁN SIKERES HOLD-RADAR KÍSÉRLETE – 1946

--- PROSZT JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1892

--- FRIVALDSZKY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1799

--- MILLER ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1818

--- TU B'SHEVAT (JEWISH)

--- RONALD REAGAN DAY (CALIFORNIA)


február 7.

--- A MAGYAR FÖLDTANI TÁRSULAT HIDROLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK MEGALAKULÁSA – 1917

--- FARKASDY ZOLTÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1923


február 8.

--- KORACH MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1888

--- VARGA JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1891


február 9.

--- SZENT APOLLÓNIA

--- A II. MAGYAR HADSEREG PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKNAPJA – „A VORONYEZSI KATASZTRÓFA” – 1943

--- BITTERA GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1893

--- BOLYAI FARKAS SZÜLETÉSNAPJA – 1775

--- FEJÉR LIPÓT SZÜLETÉSNAPJA – 1880

--- JÁRMAY GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1816

--- KABDEBO GYULA SZÜLETÉSNAPJA – 1874


február 10.

--- SZENT SKOLASZTIKA

--- BATTHYÁNY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1807

--- BERNÁTSKY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1873

--- CSIZMADIA ERNŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1924

--- TŐRY KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPJA – 1891


február 11.

--- A BETEGEK VILÁGNAPJA

--- SZILÁRD LEÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1898

--- HABERLE KÁROLY KONSTANTIN KERESZTÉLY SZÜLETÉSNAPJA – 1764


február 12.

--- NEMZETKÖZI SZERZŐDÉS AZ ADRIA KŐOLAJVEZETÉK MEGÉPÍTÉSÉRŐL – 1974

--- BESZÉDES JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1787

--- EGYED LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1914

--- WINDISCH RICHÁRD SZÜLETÉSNAPJA – 1872

--- LINCOLN'S BIRTHDAY (USA)


február 13.

--- BUDAPEST FELSZABADULÁSÁNAK NAPJA – 1945

--- BRASSAI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1800

--- WEINEK LÁSZLÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1848

--- QUITTNER ZSIGMOND SZÜLETÉSNAPJA – 1859

--- TÖRÖK AURÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1842

--- DOMONY MÓRIC SZÜLETÉSNAPJA – 1872


február 14.

--- SZENT BÁLINT – „VALENTIN NAP”

--- SZENT CIRILL ÉS METÓD

--- AZ EPILEPSZIA VILÁGNAPJA

--- A BENYOVSZKY MÓRIC ALAPÍTOTTA MADAGASZKÁRI LOUISBUORG VÁROS ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE – 1774

--- A BŐS-NAGYMAROSI VÍZLÉPCSŐ TERVÉNEK MAGYAR KORMÁNY ÁLTALI ELFOGADÁSA – 1974

--- PAPP SIMON SZÜLETÉSNAPJA – 1886

--- MITTERPACHER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1739

--- VALENTINE'S DAY (USA)


február 15.

--- A NAGYVÁSÁRCSARNOK ÉS NÉGY TOVÁBBI FIÓKCSARNOK MEGNYITÁSA BUDAPESTEN – 1897

--- BUCHBÖCK GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA – 1869

--- MARKÓ DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1896


február 16.

--- SZENT JULIANNA

--- TORKOSCSÜTÖRTÖK

--- MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS (Feb 16-21)

--- AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG MEGALAKULÁSA – 1899

--- JABLONOWSKI JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1863

--- PATAKI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1765

--- PILTER PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1919


február 17.

--- PÉTER RÓZSA SZÜLETÉSNAPJA – 1905


február 18.

--- JÓKAI MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1825

--- ÁRKOS FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1897

--- MAHA SHIVARATRI (HINDU)

--- ISRA AND MI'RAJ (MUSLIM)


február 19.

--- ZSUZSANNA NAPJA

--- HUDACSEK JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1865

--- LAKITS FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1859

--- SAXLEHNER ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1815

--- SZILÁGYI SÁMUEL SZÜLETÉSNAPJA – 1719


február 20.

--- MUNKÁCSY MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1844

--- A SELMECBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA SOPRONBA HELYEZÉSE – 1919

--- FESZL FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1821

--- SCHMIDT FERDINÁND JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1791

--- STORNO FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1821

--- PRESIDENTS' DAY (USA)


február 21.

--- HÚSHAGYÓKEDD

--- NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAP

------- Jékely Zoltán: Nyelvőrzés (részlet)

Az anyanyelvbe való kapaszkodás szózatát ebben a korszakban Reményik Sándor versben fogalmazta meg, s ez ott visszhangzott az iskolai önképzőkörök és művelődési egyletek előadótermeiben. „Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, / és áhítattal ejtsétek a szót! / A nyelv ma néktek végső menedéktek, / a nyelv ma tündérvár és katakomba…”

--- MARDI GRAS/FAT TUESDAY (USA)


február 21/22.

--- HALAK HAVA


február 22.

--- SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA – ÜSZÖGÖS SZENT PÉTER

--- HAMVAZÓSZERDA

--- A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA

--- MATHIÁSZ JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1838

--- ASH WEDNESDAY (USA)

--- LENT (USA)


február 23.

--- KÖVÉRCSÜTÖRTÖK

--- HOMOR ISTVÁN RÖNTGENKÍSÉRLETE SZEGEDEN – 1896

--- FALLER GUSZTÁV SZÜLETÉSNAPJA –1892

--- GEBHARDT XAVÉR FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1791


február 24.

--- SZENT MÁTYÁS APOSTOL

--- JÁSZAI MARI SZÜLETÉSNAPJA – 1850

--- HANKÓCZY JENŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1879

--- BOBULA JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1871


február utolsó vasárnapja

--- AZ IDEGENVEZETŐK NAPJA


február 25.

--- A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

--- KÉPESSY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1818

--- GRASTYÁN ENDRE SZÜLETÉSNAPJA – 1924

--- KELÉNYI BÉLA OTTÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1897

--- SZALAY MIKLÓS SZÜLETÉSNAPJA – 1924


február 26.

--- BÁLDY BÁLINT SZÜLETÉSNAPJA – 1896

--- SIGMOND ELEK SZÜLETÉSNAPJA – 1873


február 27.

--- BOLDOG BÁTHORY LÁSZLÓ

--- A CÉHRENDSZER FELSZÁMOLÁSA MAGYARORSZÁGON (1872:VIII.TC.) – 1872

--- HULLAY JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1921

--- KARCH ALAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1869


február 28.

--- A KALEVALA NAPJA

--- A KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI FŐISKOLA MEGALAKULÁSA – 1969

--- JANKÓ SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866

--- KÖRMENDY NÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1894

--- IZSÁK IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1929


február

--- PURIM
Petőfi Sándor: Tél végén (részlet)

Én a tavaszt csak annyiból kivánom,

Mert melegebbek lesznek a napok,

S mint mostan, akkor hűlt rideg tanyámon

Kopott ruhámban fázni nem fogok.

***

Juhász Magda: Levél a mackónak

Egy télen a barna mackó levelet kapott:

- Jöjj elő a barlangodból, várjuk a napot.

Másik levél így kérlelte: - Aludj még mackó,

hógolyózni, korcsolyázni most igazán jó.

Törte fejét, sóhajtozott, most mi is legyen,

hogy ennek a két kérésnek eleget tegyen.

Kigondolta, és azóta soha meg nem áll,

barlangjából egész évben ki-be szaladgál.

***

Babits Mihály: Paysages Intimes (részlet)

1. Olvadás

Tegnap ércujju fagy csipkedte a fülecskét,

ma langyos olvadás csordítja az ereszt,

tegnap harapni még éreztem a telecskét

s ősz szakállára ma piszkos könyűt ereszt.

***

Tóth Árpád: Februárius (részlet)

Februáriusban alighanem tél lesz,

Még a sóhaja is arccsippentő szél lesz,

Édesebb piros színt adva minden rúzsnál,

Békebelibb színt már sápadt háborúsnál.

***

Illyés Gyula: Farsang (részlet)

Örömmel, vígsággal, reménnyel

duzzadó léggömb odafent

a téli éjben s kosarában

mi a kis házban idelent;

a kis házban, hol harmadnapja

a konyha és a két szoba

félfalunak volt etető-

itató paradicsoma;

mérföldre szállott hivogatva

a káposzta, a bor szaga –

körül a fákat is belepte

a kiváncsiskodók raja.

***

Juhász Gyula: A szent magyar folyó (részlet)

A Tisza kantátából

Szép a Rajna, Loreley folyója,

Német nagyság hű oltalmazója,

Szép a Szajna, Párizs tükrözője,

Méla Volga orosz bú szülője,

De míg bennünk lélek él és nóta,

Tisza lesz a magyarok folyója.

Ballagdáló, mint a magyar ember,

Aki nézi csöndes szerelemmel,

Örök áldást áraszt szerteszéjjel,

Ó de néha bilincseket tépdel

S úgy zúg, mint a forradalmi nóta,

Ez a Tisza Petőfi folyója!Eredet és részletes/bővebb információ a következő linken: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/honap/02

Valamint ezen a linken: https://naptarak.com/jeles-napok/

Valamint ezen a linken is: https://ezenanapon.hu/?d=02-01

7 views0 comments

Comments


bottom of page